Javni razpis Spodbude za mala in srednja podjetja v lesarstvu

datum: 11.08.2016

kategorija: Razpisi

Slovenski regionalno razvojni sklad je v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo v Uradnem listu Republike Slovenija št. 52 z dne 29.7.2016 objavil javni razpis »Spodbude za MSP v lesarstvu«.

Predmet razpisa: spodbujanje razvoja novih ali izboljšanih izdelkov in storitev na področju predelave in obdelave lesa.

Cilji razpisa:

  • ustvarjanje novih delovnih mest in zaposlovanje ali povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v malih in srednjih podjetjih;
  • spodbujanje razvoja podjetij na področju rabe lesa, ki uvajajo učinkovito ravnanje z viri (material, voda, porabe energije, spodbujanje uporabe lesnih ostankov, itd,..).

Višina razpisanih sredstev: 5.880.000 EUR, od tega 3.500.000 EUR v letu 2016 in 2.380.000 EUR v letu 2017, upoštevati je treba tudi razdelitev med Vzhodno in Zahodno kohezijsko regijo.

 

Povezava na razpis