Dvorana Rudolfa Cvetka

Dvorana Rudolfa Cvetka

 

DvoranaDvorana je večnamenska in služi kot prostor za različne dejavnosti lokalnih društev ali zunanjih najemnikov. S svojo opremo omogoča izvajanje različnih, tehnično zahtevnih dogodkov, npr. predstav, predavanj, koncertov, proslav, sejmov, razstav, združevanj in tako dalje. Zgrajena je po najnovejših energetskih standardih, je prijazna za invalide, saj ima mnogo rezerviranih prakirišč prav za ta namen, je nivojsko enovita in premore tudi dvigalo. Posvečena in poimenovana je po Rudolfu Cvetku, domačinu iz Senožeč, ki se je v slovensko športno in občo zgodovino vpisal kot dobitnik prve slovenske olimpijske medalje. Tako ima dvorana tudi vlogo ohranjanja spomina ter oživljanja kulturne in športne dediščine. Dvorana je bila odprta leta 2014 in je danes eden izmed osrednjih javnih prostorov ne samo v kraju, ampak tudi širše.

 

 

Notranjost

 

 

 

 

 

 Kontakt za najem dvorane:                                               

Razvojni center Divača

Kolodvorska ulica 3a

6215 Divača

razvojni.center@divaca.info

tel: +386 (0)5 731 09 41

 

Cenik

Hišni red

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe