Dejavnost zavoda

Javni zavod opravlja naslednje naloge:

 • priprava programov in prjektov za razvoj podeželja, turizma in kmetijstva;
 • organizacija seminarjev, tečajev in delavnic ter drugih oblik izobraževanja na področju kmetijstva in turizma;
 • informiranje v okviru turistično informacijskega centra;
 • pospeševanje turistične dejavnosti in promocija turistične ponudbe;
 • izvajanje programov aktivne politike zaposlovanja ter programov javnih del;
 • vključevanje v mednarodne programe obmejnega sodelovanja ter programa regionalnega razvoja;
 • sodelovanje z drugimi sorodnimi organizacijami in centri;
 • pridobivanje sredstev tehnične pomoči iz naslova Sapard;
 • izvajanje drugih nalog s področja dejavnosti zavoda;
 • gospodarjenje s stavbnimi zemljišči;
 • dejavnosti športne zveze
 • upravljalec Muzeja slovenskih filmskih igralcev-povezava
 • Upravljalec stare šole