Stara šola

Trenutno je v prostorih Stare šole ena razstava:

 

 

Razstava Alisto-Na krilih zgodovine

 

 Razstava, ki je postavljena v Stari šoli v Divači, je sestavljena iz: razstave na panojih, simulatorja letenja in interaktivne razstave.

1.      Razstava Na krilih zgodovine 1915-1917 je nastala v sklopu mednarodnega projekta ALISTO v obdobju 2011-2014. Razstava osvetli pogled na avstro-ogrsko letalstvo v prvi svetovni vojni na območju soške fronte, predvsem dveh bližnjih letališč Divača in Sežana ter na vojno obdobje na Krasu v času prve svetovne vojne.

2.      Simulator letenja                                                                                                                                              

Polet nad bojišči prve svetovne vojne na območju programa, namenjen preseganju kulturnih ovir, spoznavanju in vrednotenju zgodovinske dediščine. To je tema projekta ALISTO, ki se uresničuje z sinergijo dveh ključnih komponent, zgodovinskih raziskovanjem in razvojem tehnologije programske opreme za simulatorje letenja.

3.      Interaktivna razstava    

Agonijo vojakov v jarkih obiskovalci lahko doživijo skozi pet prizorov: vročina, mraz, nočni napad, zračni napad, artilerija. Za čim bolj avtentično izkušnjo se poslužujemo naprednih tehnik video mapiranja na makete in posebne učinke luči ter dima.                                                                                                                                                                                                                         

Ogled razstave po predhodni najavi vsak dan od ponedeljka
do petka med 8.00 in 12.00 uro, na telefonsko
številko/ 00386 (0)5 731 09 41/ (0)51 223 201 / (0)41 550 205
oziroma na e-naslov: razvojni.center@divaca.info

http://www.alisto.eu/sl/partner/obcina-divaca

Zloženka

Letak

 

Projekt ALISTO je sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija - Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.

Alistoalisto